Mike Hennen Mediation Logo
Mike Hennen Mediation Logo

Echtscheidings Mediation, Familieinterventie en bemiddeling bij zakelijke conflicten.

Heeft u een conflict met uw werkgever, werknemer, buren, familie of (zaken)partner?  Bent u bereid om erover te praten en te zoeken naar een duurzame oplossing?  Dan is mediation iets voor u.

Mike Hennen Mediation icon 1

Gelijkwaardig

Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en de mediator blijft neutraal

Mike Hennen Mediation icon 8

Vertrouwelijk

een traject op basis van vertrouwen en geheimhouding

Mike Hennen Mediation icon 2

Vrijwillig en betrokken

Alle deelnemers moeten zich willen inzetten om tot een oplossing te komen.

Mike Hennen Mediation Infinity

Van standpunten naar belangen

Wat is Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen zelf hun conflict oplossen met hulp van een neutrale en onpartijdige mediator.
De mediator brengt de communicatie tussen partijen weer op gang.. Dat begint met echt luisteren naar elkaar.

Tijdens de mediation krijgen partijen de gelegenheid om te vertellen wat hen dwars zit en wat hun zorgen en wensen zijn. Ieders mening komt daarbij aan bod. De mediator helpt om de (wederzijdse) belangen in kaart te brengen. Op die manier kan de blik weer op de toekomst worden gericht. De mediator bewaakt het proces en begeleidt partijen in het zoeken naar een  creatieve oplossing voor het conflict. Daarbij zijn er meer oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure!

Het doel van de mediation is een gezamenlijk gekozen oplossing. Dat geeft een duurzaam resultaat.

Mike Hennen Mediation kantoor

Mediation is geschikt voor partijen die open staan voor het oplossen van een conflict en daarover in gesprek willen met elkaar. Partijen moeten bereid zijn om naar de ander te luisteren en samen te zoeken naar een acceptabele oplossing. waarbij het uitgangspunt is om te komen tot een conflictvrije toekomst

Is Mediation de oplossing?

Mediation in de praktijk

Mediation is geschikt voor partijen die open staan voor het oplossen van een conflict en daarover in gesprek willen met elkaar. Partijen moeten bereid zijn om naar de ander te luisteren en samen te zoeken naar een acceptabele oplossing.

Mediation kan zowel bij persoonlijke als zakelijke conflicten worden ingezet.

Mike Hennen Mediation icon 1

Familiebemiddeling

Mike Hennen Mediation icon 5

Echtscheidings mediation

Mike Hennen Mediation icon 3

Echtscheiding en kinderen met zorgproblematiek

Echtscheidings Mediation, (Specialist in Echtscheiding en kinderen), Familiebemiddeling en Zakelijke Conflicten en Strafrechtbemiddeling • Mike Hennen Mediation - Heerlen (Limburg)
Mike Hennen Mediation kantoor
Mike Hennen Mediation Infinity

Van conflict naar kans

De voordelen van Mediation

Als partijen in de toekomst samen willen werken is het behoud of herstel van de relatie met de andere partij een groot voordeel. Mediation biedt u daarbij begeleiding door een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige registermediator.

Mediation kan zowel bij persoonlijke als zakelijke conflicten worden ingezet.

Wie is Mike Hennen

Meer over mijzelf

Mijn naam is Mike Hennen. In 2015 heb ik mijn hbo-opleiding Social Work afgerond. De afgelopen jaren heb ik ervaring mogen opdoen binnen de Jeugdzorg. Ik heb hierin gezien dat kinderen vaak de dupe zijn van de strijd van ouders en zij vanuit eigen loyaliteit niet weten wat op hun af gaat komen.

Naast mijn professionele ontwikkeling heb ik ook op persoonlijk gebied veel ontwikkeling doorgemaakt. Als jonge jongen stond ik er op 18 jarige leeftijd als weeskind met de zorg voor mijn broertjes er alleen voor. Door eigen veerkracht, maar ook door de mensen die op mijn levenspad kwamen heeft het mij gebracht tot de persoon die ik nu ben.
Gezien de ervaringen die ik zowel op professioneel gebied als op persoonlijk gebied heb opgedaan ben ik deze ervaring en kennis gaan bundelen en is hieruit Mike Hennen Mediation ontstaan.

Mike Hennen Mediaton biedt begeleiding waarbij de “mens” centraal staat en we zoeken naar duurzame en gezamenlijke oplossingen. 

Echtscheidings Mediation, Familieinterventie en Bemiddeling bij Zakelijke Conflicten
Mike Hennen Mediation Infinity

De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Wanneer u besluit om de eerste stap te zetten en kennis wilt maken, zal 1 van onze medewerkers telefonisch contact met u opnemen om een intake te plannen. Tijdens deze intake zal uw situatie in kaart worden gebracht en worden ieders belangen geïnventariseerd.

Tijdens deze intake zal met u het meest passende (maatwerk) traject worden samengesteld zodat u de mogelijkheid heeft om alle zorg die u uit handen wilt geven bij ons neer te leggen. Nadat we gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de opdracht en het pakket zal het mediation traject worden opgesteld.

Aan de hand van de intake zal de start worden gemaakt om in de “onderhandelfase” alle belangen in te brengen en te komen tot gezamenlijke oplossingen. Hierna zal het ouderschapsplan/ echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Wanneer we de gezamenlijke stappen zijn doorlopen en dit naar ieders tevredenheid is gebeurd zal het traject richting afronding opgestart worden, waarbij de implementatiefase aan de orde komt. Na 6 maanden heeft u als ouder en uw kind recht op een evaluatie afspraak, zodat dan gekeken kan worden of er nog vragen zijn.

Mike Hennen Mediation Infinity

Een oplossing voor iedereen

Kies de route die bij u past

Kiest u voor Hennen Mediation dan zal er in overleg met u gekeken worden naar wat nodig is om het scheidingsproces zo conflict vrij en duurzaam mogelijk in gang te zetten. Voorafgaand aan het mediation traject zal de mediator met u beide een intakegesprek voeren waarbij er een traject op maat wordt samengesteld. Onderstaande opsomming van onze trajecten geeft u een beeld van de zorg, begeleiding en kwaliteit die door Hennen Mediation geboden kan worden. De mediator zal in samenspraak met u bekijken welk traject het meest passende is en hoe wij dit kunnen uitwerken aan uw wensen.

Conflicvrij Basis
Heeft u in gezamenlijkheid besloten om te gaan scheiden en heeft u nog een goede verstandhouding met elkaar en zijn er meerderjarige kinderen of geen kinderen mee gemoeid dan is Conflict Vrij Basis de perfecte route voor u.
Conflictvrij Basis
Gedurende dit traject regelt u ook nog veel zelf en bent u het met elkaar eens over de verdeling van spullen en andere zaken. Het traject bestaat uit een gratis en vrijblijvend intake gesprek, waarbij de mediator in gezamenlijkheid met u gaat kijken wat nodig is om duurzaam te gaan scheiden. Het traject biedt de mogelijkheid om middels een 2 tot 3 tal gesprekken met u te kijken naar o.a. de juridische afhandeling, het berekenen van partner alimentatie, het opstellen van het convenant of vaststellingsovereenkomst, etc.
Conflict Vrij Standaard
Heeft u in gezamenlijkheid besloten om te gaan scheiden, heeft u nog een redelijk goede verstandhouding met elkaar en zijn er kinderen mee gemoeid, dan is Conflict Vrij Standaard de perfecte route voor u.
Conflictvrij Standaard
Gedurende dit traject loopt de mediator samen met u alle stappen door om de scheiding vorm te geven. Het traject bestaat uit een gratis en vrijblijvend intake gesprek waarbij de mediator met u gaat kijken wat nodig is om conflictvrij te scheiden. Het traject biedt de mogelijkheid om middels een 4 tot 5 tal gesprekken te kijken naar o.a. het berekenen van de partneralimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan, de juridische afhandeling, gesprekken met de kinderen (indien nodig), het opstellen van convenant of vaststellingsovereenkomst en gesprekken over de onderlinge communicatie.
Conflict Vrij Plus
Heeft u besloten om te gaan scheiden en is er sprake van complexe communicatie of huwelijkse voorwaarden en/of kinderen met eigen problematiek? Dan is Conflict Vrij Plus de perfecte route voor u.
Conflictvrij Plus
Gedurende dit traject loopt de mediator in gezamenlijkheid met u alle stappen door om de scheiding duurzaam vorm te gaan geven. Dit traject bestaat uit een gratis en vrijblijvend take gesprek, waarbij de mediator in overeenstemming met u onderling afstemt over de hoeveelheid gesprekken. Het traject biedt de mogelijkheid om met u te kijken naar berekeningen rondom kinder- en partneralimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan, gesprekken met de kinderen (indien nodig), de juridische afhandeling, gesprekken (indien nodig) over de onderlinge communicatie.