Mike Hennen Mediation Logo

Een conflictvrije toekomst

Familiebemiddeling

Naast mediation op het gebied van scheiden biedt Mike Hennen Mediation ook familiebemiddeling aan. Binnen families spelen zich vaak zaken af waarbij er emotionele en juridische belangen gemoeid zijn die kunnen zorgen voor familiaire conflicten. Mike Hennen Mediation zorgt ervoor dat hierin de verschillende belangen vertegenwoordigd kunnen worden waarbij er in gezamenlijkheid gekeken kan worden naar de meeste duurzame en gezamenlijke oplossing. Mike Hennen Mediation biedt ondersteuning op het gebied van; 

De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Mike Hennen Mediation Infinity