Mike Hennen Mediation Logo

Een conflictvrij proces

Echtscheidings Mediation

Het opstellen van het ouderschapsplan

Wanneer ouders besluiten om niet meer als partners samen verder te gaan is men verplicht op het moment dat er minderjarige kinderen mee gemoeid zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Mike Hennen Mediation biedt u als ouders ondersteuning aan bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarbij los van de juridische aspecten de belangen van de kinderen ook bediend worden. 

Het berekenen van de alimentatie 

Na de scheiding zullen er ook
financiële veranderingen plaatsvinden. Hierbij zijn verschillende juridische afspraken over vastgelegd in de wet met het doeleinde om eenieder ook te helpen financieel gezond verder te kunnen gaan en de kinderen na de scheiding ook financieel gezien te bieden wat zij voorafgaand aan de scheiding ook hadden.
 

Scheiden, eigen woning en vermogen 

S
cheiden gaat verder dan enkel en alleen afscheid nemen van elkaar maar heeft ook invloed op de eigen woning en vermogen. Mike Hennen Mediation heeft kennis en kunde in huis om hier ondersteuning in te bieden en hier duurzame oplossingen in te vinden.
 

Pensioenregeling na scheiding 

Scheiden is een emotionele belevenis. Mike Hennen
Mediation biedt u niet alleen oplossingen die op het moment van scheiden van belang zijn, maar kijkt ook met u mee welke consequenties dit heeft op het gebied van uw pensioenregeling voor u en uw ex partner.
 

Scheiden met een eigen bedrijf 

Ook met een eigen bedrijf en scheiden zijn er een hoop regelzaken die hierbij komen kijken. Mike Hennen
Mediation biedt ook hierbij ondersteuning. 
 

Echtscheidings Mediation: De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak bij echtscheidings mediation is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Mike Hennen Mediation Infinity