Mike Hennen Mediation Logo

Alle aandacht voor uw kind

Echtscheiding en kinderen met zorgproblematiek

Mike Hennen Mediation is gespecialiseerd op het gebied van de kind ontwikkeling, waarbij er sprake is van ontwikkelings en/of kind problematiek.   

 We weten dat scheiden of uit elkaar gaan grote impact heeft op de levens van de kinderen die hiermee gemoeid zijn. Kinderen moeten misschien wel gaan verhuizen, gaan naar een andere school of zien de andere ouder minder. Het zijn vaak veel verlieservaringen, die grote impact hebben op het leven van de kinderen en op hun functioneren. Kinderen met een “rugzak” hebben vaak nog meer last van de onduidelijkheid die na een scheiding gaat komen, dan kinderen zonder rugzak. Mijn ruime ervaring binnen de Jeugdzorg heeft ertoe geleid dat wij in ons mediation aanbod hier extra zorg en aandacht aan besteden.  

Mike Hennen Mediation is gespecialiseerd in kinderen met autisme problematiek, ADHD problematiek, Verstandelijke- en of lichamelijke beperkingen en trauma problematiek.  

Kinderen met Autisme

Kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum hebben in het bijzonder in vergelijking met kinderen zonder een autisme stoornis veel baat bij duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Sensorische overprikkeling leidt vaak tot emotie regulatie problematiek. Met deze kenmerken in acht genomen zal er gedurende het mediation traject dan ook gekeken worden hoe niet alleen het belang van het kind vertegenwoordigd kan worden, maar ook op welke wijze er in de scheiding rekening gehouden moet worden met de invloed vanuit de autismespectrum stoornis. 

Kinderen met ADHD

Kinderen met ADHD hebben over het algemeen moeite met concentreren. Kinderen met ADHD zijn sneller afgeleid, handelen vaker impulsief en hebben meer moeite met de uitoefening van de executieve functies. Dit zorgt er tijdens de scheiding ook voor dat we hier extra alert in moeten zijn. Het is van belang dat we goed rekening hiermee houden en ervoor zorgen dat kinderen ondanks de onduidelijkheid die met de scheiding gemoeid gaat toch de nabijheid van ouders krijgen om ervoor te zorgen dat het kind zich veilig voelt.. 

Kinderen met een Licht verstandelijke beperking, Verstandelijke beperking of Lichamelijke beperking

Verstandelijke- en of lichamelijke beperking; Kinderen met een verstandelijke beperking hebben evenals de voorafgaande voorbeelden veel behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Hierbij is visuele ondertiteling noodzakelijk om kinderen in deze situatie te ondersteunen. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak langer de tijd nodig om de informatie die tot hun komt te verwerken. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn nog meer afhankelijk van hun ouders ten opzichte van andere kinderen. Mediation Mike Hennen kan hierin met u mee denken over welke zorg hierin nodig is, waar u recht op heeft en welke mogelijkheden er zijn.  

Kinderen met een Trauma

Scheiden betekent per definitie afscheid nemen. Voor het ene kind is dit gemakkelijker dan voor het andere kind. Het kan echter zo zijn, dat kinderen voorafgaand aan de scheiding ook al traumatische ervaringen hebben opgedaan. Mogelijk dat de scheiding dan ook weer oude gebeurtenissen triggert wat maakt dat angstig en teruggetrokken gedrag of andere gedragingen weer aan de orde zijn. Vanuit Mike Hennen Mediation wordt er traumasensitief met de ouders en het kind gewerkt. Dit biedt dan ook in het totale pakket een betere slagingskans en meer passend maatwerk, waarbij het kind centraal staat.  

Familiebemiddeling

Naast mediation op het gebied van scheiden biedt Mike Hennen Mediation ook familiebemiddeling aan. Binnen families spelen zich vaak zaken af waarbij er emotionele en juridische belangen gemoeid zijn die kunnen zorgen voor familiaire conflicten. Mike Hennen Mediation zorgt ervoor dat hierin de verschillende belangen vertegenwoordigd kunnen worden waarbij er in gezamenlijkheid gekeken kan worden naar de meeste duurzame en gezamenlijke oplossing. Mike Hennen Mediation biedt ondersteuning op het gebied van; 

  • Familie Conflict 
  • Verdeling van zorg 
  • Verdeling van geld en nalatenschap 
  • Conflicten binnen het familierecht 
  • Langslepende familieruzies 

De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Mike Hennen Mediation Infinity