Mike Hennen Mediation Logo

Een conflictvrije toekomst

Nazorg

Uit ervaring weten wij dat scheiden een proces is. Zodoende laten wij u ook niet los na afronding van het mediation traject, maar heeft u de mogelijkheid om na 6 maanden gebruik te maken van een geheel kosteloos evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u  stilgestaan bij hoe het de afgelopen periode is gegaan, hoe het nu gaat, welke wensen er nog zijn ten aanzien van de toekomst en of het ouderschapsplan nog passend is. Binnen Mike Hennen Mediation zien wij het ouderschapsplan niet als een statistisch gegeven, maar als een groeidocument. Kinderen blijven zich ontwikkelen en ook u als gescheiden ouders zullen nieuwe ontwikkelingen gaan doormaken. Het ouderschapsplan dient dan ook iedere keer afgestemd te worden op de levensfases en ontwikkelingen van het kind en u als opvoeders.

Op maat Coaching ouders

Scheiden betekent loslaten, afscheid nemen van de fijne en minder fijne dingen, onzekerheid over de toekomst en nieuwe herinneringen in een andere context gaan maken. Als geen ander weten wij dat scheiden gepaard gaat met verschillende stadia van emoties. Niet alleen de formele toestemming is bij mediation nodig, maar ook de emotionele toestemming. Mike Hennen Mediation heeft de mogelijkheid om u hierin te ondersteunen. Aan de hand van zorg op maat zijn er diverse mogelijkheden die u helpen binnen de emotionele verwerking die nodig is om duurzaam te scheiden en harmonieus naar de toekomst te kijken. Wanneer we namelijk geen aandacht besteden aan alle emoties kunnen we geen duurzame afspraken maken.

Op maat Coaching kinderen

Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om mee te bewegen op het tempo van de ouders gedurende de scheiding. Sommige kinderen hebben net iets meer tijd en ruimte nodig om alles een plekje te kunnen geven. Emoties van kinderen mogen gevoeld en geuit worden. Het kind kan er behoefte aan hebben om deze emoties te uiten bij een neutraal persoon. Voor deze kinderen bestaat er binnen Mike Hennen Mediation ook de mogelijkheid om een traject op maat te bieden.

Advisering

Wellicht is na het scheiden alles geregeld en realiseert u zich later pas dan u over bepaalde onderwerpen nog vragen heeft. Mike Hennen Mediation denkt hierin graag met u mee. Mike Hennen Mediation heeft door de jaren heen voldoende kennis en ervaring en samenwerking met andere partners opgedaan waardoor wij u op diverse vragen kunnen voorzien van een antwoord.

De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Mike Hennen Mediation Infinity