Mike Hennen Mediation Logo

Een conflictvrije toekomst

Strafrechtbemiddeling

Mike Hennen Mediation biedt ondersteuning aan strafrechtbemiddeling.  

Hierbij moet gedacht worden dat er ten behoeve van het strafproces aandacht besteed wordt aan de volgende punten:

Er is binnen de mediation in strafzaken een verschil tussen herstelrecht en spreekrecht.

Herstelrecht

  • Gebeurt op vrijwillige basis op verzoek van de verdachte en het slachtoffer.
  • Het is geen echt recht op mediation of herstel
  • Biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan tussen de verdachte en het slachtoffer
  • Heeft als doel het bieden van materieel en/of emotioneel herstel. Bijv. voor het wegnemen van angst en het creëren van rust
  • Levert vaak antwoorden op vragen op 

Spreekrecht

  • Het slachtoffer heeft het recht om te praten over gevolgen van het misdrijf; maar ook over het bewijs, de schuld van de verdachte en de straf die zij redelijk achten 
  • Het monoloog van het slachtoffer, waarbij antwoorden op vragen vaak uitblijven 

De aanpak

Stap voor stap naar een oplossing

Mijn plan van aanpak is eenvoudig en neutraal. Ik sta boven en blijf buiten een conflict, communiceer open en transparant, bewaak de balans tussen alle partijen en laat partijen onderling tot de inhoudelijke oplossing komen waarin iedereen zijn gelijkwaardigheid behoudt. Als gezinsmediator geloof ik in de kracht van samenwerking en open communicatie. Ik luister naar de behoeften en wensen van alle betrokkenen en help hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen.
Door mijn ervaring en expertise kan ik de juiste tools en technieken bieden om tot een duurzame oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Kennismaking

Inventarisatie

Onderhandelen

Het Plan

Afsluitritueel

Nazorg

Mike Hennen Mediation Infinity